ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 Sommerfugl

 

 

 

 
 

 

Aktiviteter i ECKANKAR Norge

 

ECKANKAR Norge arrangerer en rekke aktiviteter rundt om i landet. Se listen til venstre for det stedet som måtte passe deg. I tillegg arrangeres det også aktiviteter for deltakere fra hele landet på Zoom. For mer informasjon ta kontakt på e-post eller telefon (se under Kontakt oss).

 

  

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.