ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter for Norge / Danmark

2. kvartal 2022

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 

Satsang Intensiv eller Satsang på Blogg for hele Norge og Danmark

på video

Alle medlemmer får før møtet et tema (tekst, sitat eller video) av Sri Harold å sette seg inn i. På videomøtet blir det samtale og deling i små grupper om temaet. Deretter samtale og deling hvor alle er samlet.
Tid:
Lørdag 23. april kl. 16.00
Lørdag 21. mai kl. 16.00
Tar så pause over sommeren

Be om invitasjon på epost til info@Eckankar.no hvis du ikke mottar informasjon om møtene.
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang - hele Norge

Studium “Soul Travel 1" kap. 7.
Tid: Tirsdag 12. april kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang – hele Norge

Studium “Soul Travel 1" kap. 8.
Tid: Tirsdag 10. mai kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang – hele Norge

Studium “Soul Travel 1" kap. 9.
Tid: Tirsdag 14. juni kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

 

 


 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.