ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Hamar
2. kvartal 2022



Aktiviteter for medlemmer



Satsang

Studium "The ECK Dream 1 Discourses"
kap. 4.
Tid: Søndag 24. april kl. 13.00
Sted: Privat.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "The ECK Dream 1 Discourses"
kap. 5.
Tid: Søndag 22. mai kl. 13.00
Sted: Privat.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "The ECK Dream 1 Discourses"
kap. 6.
Tid: Søndag 19. juni kl. 13.00
Sted: Privat.
Kun for medlemmer.
 

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.