ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Stavanger

2. kvartal 2022

 

 

Aktiviteter for medlemmerSamtale om et åndelig tema

Sitat for HU-sang hjemme etterpå.
Tid: Torsdag 7. april kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "Letters of Light and Sound 1"
kap. 4.
Tid: Torsdag 21. april kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "The Satsang Series 1" kap. 8.
Tid: Torsdag 28. april kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Samtale om et åndelig tema

Sitat for HU-sang hjemme etterpå.
Tid: Torsdag 5. mai kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "Letters of Light and Sound 1"
kap. 5.
Tid: Torsdag 12. mai kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "The Satsang Series 1" kap. 9.
Tid: Torsdag 19. mai kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Samtale om et åndelig tema

Sitat for HU-sang hjemme etterpå.
Tid: Torsdag 2. juni kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "Letters of Light and Sound 1"
kap. 6.
Tid: Torsdag 9. juni kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "The Satsang Series 1" kap. 10.
Tid: Torsdag 16. juni kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

 

 

  

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.