ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

Videosymbol

Video: Om drømmer

 

 

Fugl

 

 

 

 

 

 

 

 

Drømmer

 

Drømmer kan berøre alle deler av livet vårt. De kan la oss se inn i fremtiden eller veilede oss på mange områder i livet. Og de kan lede oss på vår åndelige reise.

 

Drømmer er et vindu inn i dimensjoner bortenfor det fysiske. Noen drømmer oppleves derfor som like virkelige som våre vanlige opplevelser. For å beskytte oss fra å huske vanskelige og ubehagelige oplevelser i drømme, forvrenges de fleste drømmereiser slik at de fremstår i symbolform. De kan derfor være vanskelig å forstå og må tolkes. Tolkninger av drømmer kan ofte gi et hint til løsning på dagliglivets utfordringer.

 

 

  

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.