ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

Videosymbol

Video: Erfar Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

Sommerfugl

 

 

 

 

Guds Lys og Lyd

 

Gudskraften som opprettholder alt liv har vært kjent under forskjellige navn i ulike kulturer og historiske epoker. I den kristne delen av verden som Den Hellige Ånd. Mindre kjent er hvordan den arbeider. Eckankar lærer at du kan erfare denne kraften som Lys og Lyd. Det finnes mange historiske eksempler på at kontakt med Guds Lys har forandret menneskers liv. Paulus’ opplevelse på veien til Damaskus er et eksempel. I Eckankar kan Guds Lys og Lyd bli en daglig følgesvenn.

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.