ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

Videosymbol

Video: Om tidligere liv

 

 

 

Sommerfugl

 

 

 

 

 

Tidligere Liv

 

Vi har alle levd tidligere. Svakheter eller talenter i dette livet er ofte eksempler på innflytelse fra tidligere liv. Mange kjenner i dag til prinsippet om reinkarnasjon (tidligere liv).

 

Reinkarnasjon henger nøye sammen med karma, den åndelige loven om årsak og virkning. Den innebærer at handlinger, tanker og følelser vender tilbake til deg. Karma er ikke straff. Det er til for å gi oss større forståelse. Sammen med reinkarnasjon gjør karmaloven livet her på jorden til et sted for å lære livets åndelige lover. Det viktigste er å lære å gi og motta kjærlighet og dermed oppnå større indre frihet.

 

 

 

 

  

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.